Nowotwory Poradnik

Polisa w AXA – ubezpieczenie na wypadek nowotworu „Pomoc na Raka”

Wraz z początkiem 2014 roku, AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ruszyła z nową kampanią promującą ubezpieczenie „Pomoc na Raka, której zadaniem jest uświadomienie klientom, że w przypadku rozpoznania u nich nowotworu, nie będą zdani wyłącznie na siebie, lecz dzięki ubezpieczeniu zyskają profesjonalną pomoc i wsparcie finansowe w trudnym czasie choroby.

Ubezpieczenie „Pomoc na Raka”, proponowane przez AXA, stanowi pierwsze w naszym kraju tak kompleksowe rozwiązanie, skierowane do osób, które obawiają się w przyszłości zachorowania na raka. Ubezpieczenie „Pomoc na Raka” pomaga zniwelować negatywne skutki finansowe związane z zachorowaniem na nowotwór.

Rzadko kto, stając w obliczu choroby, jest przygotowany na ponoszenie znacznych kosztów związanych z leczeniem, dostępem do lekarzy i fachowym wsparciem. Ubezpieczenie zapewnia wsparcie finansowe w kluczowych etapach leczenia, dostęp do specjalistycznych konsultacji i badań, a także pomoc w organizacji codziennego życia osoby dotkniętej chorobą nowotworową na drodze do zdrowia. Z ubezpieczenia „Pomoc na Raka” może skorzystać każda ubezpieczona osoba, która ukończyła 18 lat, a jest jeszcze przed 50. rokiem życia.

Odpowiednie wsparcie finansowe gwarancją skutecznego leczenia

AXA proponuje zakup kompleksowego ubezpieczenia wszystkim tym klientom, którzy obawiają się, że w momencie zachorowania na chorobę nowotworową, będą narażeni na największe koszty oraz inne negatywne konsekwencje związane z tą trudną sytuacją życiową.

– Jesteśmy w stanie pomóc najbardziej chorym pacjentom – tłumaczy Aleksandra Polakowska-Szymańska, ekspertka AXA od ubezpieczeń ochronnych.

Ubezpieczenie „Pomoc na Raka” zapewnia wypłatę świadczeń pieniężnych ubezpieczonemu w przypadku zajścia następujących zdarzeń: uznania rozpoznania nowotworu, operacji medycznej, chemioterapii (maks. 5 cykli) i/lub radioterapii (maks. 5 cykli). Dodatkowo Klient otrzymuje rentę od tego miesiąca, w którym przyznano mu prawo do świadczenia z tytułu rozpoznania choroby nowotworowej. AXA oferuje wypłatę renty nawet przez 12 kolejnych miesięcy, co może znacząco zrekompensować choremu malejące dochody na skutek zachorowania na raka.

Szeroki wachlarz świadczeń szansą na pełne wyzdrowienie

Proponowane przez AXA ubezpieczenie na wypadek zachorowania na raka zapewnia szeroki wachlarz usług dodatkowych, takich jak: Medyczny Assistance oraz dostęp do świadczeń ambulatoryjnych. To pierwsze na rynku tak optymalne ubezpieczenie oferujące klientom specjalistyczną pomoc nie tylko lekarską i diagnostyczną, ale także wsparcie merytoryczne oraz informacyjne. Ubezpieczony, w ramach dodatkowych świadczeń i wybranych przez siebie limitów, ma dostęp m.in. do:

  • szerokiej oferty konsultacji lekarskich i badań diagnostycznych,
  • badań laboratoryjnych, histopatologicznych, biopsji, tomografii, USG i innych,
  • transportu medycznego,
  • opieki domowej po chemio- lub radioterapii,
  • pomocy psychologa, psychoonkologa lub terapeuty,
  • rehabilitacji i profesjonalnego sprzętu rehabilitacyjnego,
  • informacji onkologicznej oraz kompendium wiedzy na temat choroby nowotworowej;

Dodatkowo, w ramach Drugiej Opinii Medycznej, Klient ma dostęp do konsultacji ze światowej klasy specjalistą z danej dziedziny medycyny, który podda ocenie dotychczasową diagnozę lekarską oraz wskaże dalszy kierunek leczenia, dostosowany do konkretnego przypadku chorego na nowotwór.

Zakres ubezpieczenia „Pomoc na Raka”

Polisa oferowana przez AXA obejmuje przede wszystkim nowotwory złośliwe, niezłośliwego guza mózgu oraz, co ważne, raki in situ, czyli taką postać nowotworu, który charakteryzuje się znikomą inwazją, nie nacieka do tkanek otaczających oraz jest ograniczony do jednej tkanki konkretnego narządu.

– Przy wyborze nowotworów kierowaliśmy się ich częstością występowania oraz wyleczalnością. Wybraliśmy te, których proces leczenia jest złożony, długi, kosztowny, często związany z przerzutami – mówi Aleksandra Polakowska-Szymańska.

Ubezpieczenie „Pomoc na Raka” można kupić drogą online na specjalnej stronie www.pomocnaraka.pl. AXA, jako jedyny ubezpieczyciel oferujący produkty rakowe w Polsce, wprowadziła taki szybki i wygodny sposób nabycia polisy na wypadek zachorowania na nowotwór.

No Comments Found

Leave a Reply