Padaczka

Passantin ruft RettungsdienstPadaczka to zaburzenie wywołane nadmierną czynnością elektryczną w mózgu i układzie nerwowym. Komórki nerwowe przesyłają impulsy elektryczne według uregulowanego wzorca. Osoby z padaczką doświadczają co jakiś czas równoczesnych wyładowań impulsów w wielu komórkach. Te niekontrolowane wyładowania powodują różne objawy- od nieobecnego spojrzenia po utratę świadomości z drgawkami. Epizody te są nazywane napadami. Żeby rozpoznać padaczkę musi wystąpić conajmniej 2-3 napady.

Podział:

 1. Pierwotna(uogólniona)- czynnik genetyczny charakteryzuje się wystąpieniem dużych napadów(Grand-Mal) padaczkowych- toniczno-kloniczny poprzedzony aurą to jest dziwne odczucie, rozdrażnienie a następnie występuje nagle: utrata przytomności, skurcz mięśni, sinica, szczękoskurcz, bezwładne oddanie moczu i stolca. Po 20,30,60 sekundach występuje skurcz kloniczny, czyli lekkie drżenie, drgawki całego ciała, piana w ustach. Trawa to ok.2-3 minuty a następnie chory zapada w sen, który jest głęboki graniczący z śpiączką, źrenice są szerokie nie reagują na światło.
 2. Napad nieświadomości(mały napad- petit mal)- występuje najczęściej u dzieci i młodzieży, napady spowodowane są niestabilnością neuronu. Chory na krótko przerywa czynności, jest w stanie nieświadomości, po czym wraca do pierwotnej czynności i występuje pamięć wsteczna.
 3. Skroniowa- polega na występowaniu omamów halucynogennych(smakowe, węchowe) ,chory przeżywa rózne dziwaczne wrażenia, emocje i doznania, polimorfizm napadów skroniowych wynika z mnogości połączeń połączeń płata skroniowego z innymi okolicami i różne możliwości szerzenia się wyładowań, zamroczenie, emocje np. gniew, zagrożenie niebezpieczeństwem, poczucie winy, oczekiwanie na coś, stany depersonalizacji, poczucia obcości, niezwykłości otoczenia, choremu może się wydawać, że jest w sytuacji, którą poprzednio przeżywał. Napad skroniowy przebiega zazwyczaj z zaburzeniem świadomości, ale chory może opisać przeżyte wrażenia.
 4. Ogniskowe napady ruchowe( Jacksonowska)- źródłem wyładowań tego rodzaju padaczki jest okolica ruchowa kory mózgowej. Przyczyną są guzy mózgu, blizny. Objawy to: drgawki kloniczne ograniczone (pewnej części ciała), jest zachowana przytomność , po napadzie może być przejściowy niedowład kończyny objętej drgawkami.

Przyczyny:

U ponad połowy chorych na padaczkę nie można określić przyczyny napadów. W pozostałych przypadkach przyczyną są przebyte urazy głowy, wylewy, guzy lub stany zapalne w obrębie mózgu. Neurolodzy mówią, że skłonności do padaczki mogą być dziedziczne. Czynnikami powodującymi napad mogą być: małe stężenie cukru we krwi lub małe stężenie innych substancji, np. magnezu lub witamin z grupy B. Brak snu, picie zbyt dużych ilości alkoholu, stresy lub choroby mogą wywoływać napad drgawek nawet u osób zdrowych.

Objawy:

Jest ich wiele, przede wszystkim:

 • Krótkie okresy utraty świadomości, splątania myśli i zaburzeń pamięci.
 • Powtarzające się zwroty gałek ocznych, odruchy żucia, inne czynności przymusowe, występujące z utratą świadomości lub bez niej.
 • Napady psychoruchowe polegające na stanach krótkiego zamroczenia, często pokrytego niepamięcią.
 • Napad przebiegający z drżeniem mięśni, nagłą utratą przytomności, utratą kontroli nad zwieraczami, wywołany silnym zmęczeniem.

Profilaktyka:

Dbając o swoje zdrowie, chorzy z padaczką powinni unikać zajęć niebezpiecznych, np. prac na wysokościach czy przy ogniu, nadmiernych napięć emocjonalnych, powinni prowadzić regularny i aktywny tryb życia, odpowiadąjący ich kwalifikacjom i rodzajowi zawodu. Pomocne jest pozbawione uprzedzeń zachowanie się otoczenia.
Należy unikać nieprzespanych nocy, nadmiernego wysiłku, chorzy na padaczkę nie powinni prowadzić pojazdów mechanicznych ani używać alkoholu.

Postępowanie w czasie napadu:

 • podtrzymuj upadającego lub złagodź jego upadek;
 • ułóż chorego na plecach;
 • możesz odwrócić głowę chorego na jedną stronę, by wydzielina z ust mogła swobodnie wypływać;
 • nie przenoś poszkodowanego, jeśli znajduje się w bezpiecznym miejscu;
 • rozluźnij ubranie wokół szyi;
 • usuń wszystkie przedmioty, które znajdują się w pobliżu poszkodowanego, mogące spowodować obrażenia podczas ataku (kamienie, kije, szkło);
 • połóż coś miękkiego pod głowę lub dookoła głowy chorego;
 • po ustąpieniu drgawek udrożnij jego drogi oddechowe lub ułóż go w pozycji bezpiecznej;
 • pozostań z poszkodowanym do czasu odzyskania przez niego całkowitej świadomości;
 • wezwij pomoc, jeżeli chory nie odzyska przytomności w ciągu 10 minut.